Training tot Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) /
Data Privacy Officer (DPO)

Voor wie:

Iedereen die binnen de organisatie of het bedrijf te maken heeft met persoonsgegevens of privacygevoelige informatie. Denk hierbij aan administratieve en commerciële functies, (HR) managers en ICT-beheerders.

Resultaat:

U kent alle begrippen die te maken hebben met de AVG. U heeft alle kennis om collega’s en het management te informeren over de AVG. U kunt na deze training als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) of Data Protection Officer (DPO) aan de slag!

Duur:

2 dagdelen van maximaal 3 uur.

Locatie en tijdstip:

Den Helder 6 en 13 november 2018
Alkmaar 5 en 12 maart 2019

Prijs:

€1195,-

Waarom:

Vanaf 25 mei 2018 is een Functionaris Gegevensbescherming (F.G.) verplicht. Met de training Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) / Data Privacy Officer (DPO) zorgt u voor een goed opgeleide professional die invulling kan geven aan deze verantwoordelijkheden.

Heeft u als organisatie al een F.G.? Dan behoudt de Autoriteit Persoonsgegevens als nationale toezichthouder alle bevoegdheden. Een F.G. meldt onder andere een datalek.

Sinds 1 januari 2016 geldt de Wet Meldplicht Datalekken. Dit houdt in dat organisaties direct een melding van een datalek moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het komt vaker voor dat de organisaties het datalek ook moeten melden aan de betrokkenen.

Voorkom een boete.
Reserveer nu een plek!

Voorkeur locatie *

* deze velden zijn verplicht

Meer informatie en iemand direct spreken? 
0223 – 611 289

Training pogramma:

Deel 1: Inleiding in de AVG

In deze module krijg je antwoord op de volgende vragen:

 • Waarom is er een nieuwe privacywet?
 • Wat verandert er?
 • Wat houdt de nieuwe wet in en wat is het doel?
 • Wat zijn de basisbegrippen?
 • Wat is een persoonsgegeven en wat is verwerken?
 • Kennistest: Is dit een persoonsgegeven?
Deel 2: Het juridisch kader

Tijdens deze module krijg je inzicht in:

 • Tijdlijn en juridisch kader
 • Rechten van betrokkenen
 • Gevolgen en plichten voor organisaties
 • De basisbeginselen
 • Doel en grondslag
Deel 3: Gevolgen voor jouw organisatie

In deze module ga je aan de slag met de vraagstukken:

 • Wat zijn de rechten en plichten van betrokkenen?
 • Wat is een verwerkingsregister en hoe maak je deze voor jouw organisatie?
 • Hoe ziet een register van verwerkingen eruit?
 • Wat staat er in een privacyverklaring?
 • Wat zijn de gevolgen voor het personeel?
Deel 4: Datalekken en meldplicht

Deze module behandelt de volgende thema’s:

 • Wat is een datalek?
 • Autoriteit Persoonsgegevens en sancties
 • Meldplicht datalekken
 • Wanneer melden en aan wie?
 • Hoe intern communiceren?
 • Stappenplan datalekken
 • Kennistest: Wat is een datalek?
Deel 5: Privacy en risicomanagement

Tijdens deze module worden de volgende termen behandeld:

 • Privacy by design en privacy by default
 • Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 • Wat is de rol van een FG of DPO?
 • Hoe stel je een privacy beleid op
 • Hoe zorg je ervoor dat het privacy beleid intern geborgd wordt?
 • Tips en praktijkvoorbeelden

Maak kennis met de docenten:

Sylvia Punt

Juriste

Juriste Punt is uw juriste aan huis. Als u snel, vakbekwaam en tegen marktconforme prijzen juridisch advies wenst, dan bent u bij mij aan het goede adres. Bovendien kan ik u als gemachtigde bijstaan in een gerechtelijke procedure voor de kantonrechter. Van onderhandeling tot het volledig afwikkelen van de procedure voor de kantonrechter, ik sta u graag bij.

Ingrid Masselink

Risico Specialist

Het is mijn missie om met preventief advies de juiste focus te vinden om je doelen succesvol te bereiken. Mede daarom ben ik Fris Inzicht gestart. Fris Inzicht is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in risico- en verandermanagement. Mijn kracht ligt in mijn aanpak om met een frisse blik te kijken naar de bedrijfsdoelen én de meest relevante risico’s van de organisatie zodat je weer kansen ziet en je doelen kunt bereiken.